Eucharistische aanbidding

Eucharistische aanbidding in stilte.

Het gebeurt wel eens dat mensen tijdens de aanbidding een rozenkrans of een rozenhoedje bidden. Het helpt om je gedachten niet op hol te laten slaan, om je ogen gericht te houden op de Heer. Maar uiteindelijk is de aanbidding bedoeld om in stilte te gebeuren. Het gaat om het ‘stilzwijgen’ van je hart, dat zo ontvankelijk wordt voor het woord dat God tot je wil richten. De grondtoon waarin we voor het sacrament willen groeien is de stille aandacht. Het is rusten bij Hem die alles in jou tot rust wil brengen. Je wordt luisterend door te kijken naar Hem. In de christelijke spiritualiteit heeft deze luisterende stilte een naam: waakzaamheid. In navolging van Maria willen we ons richten op Christus die tot ons komt. Het licht van het woord kan openbreken als je zoals Maria luistert zonder filter.
Waar liefdevol en aandachtig gewaakt wordt, gebeurt er iets: er ontstaat communicatie, doorstroming, de twee vinden elkaar, omdat ze zo lang op elkaar hebben gewacht. Dat kan gebeuren in de aanbidding.

Iedere donderdag om 18 uur in de Mariakapel.

HEER, LEER ONS BIDDEN

pray

De kenmerken van ons gebed.

Het gebed is een vrije keuze.
Het leven is ook mogelijk zonder gebed,
maar het is anders met het gebed.
De mens maakt de keuze.
Gebed veronderstelt altijd vrijheid.
In ons bidden blijven we in een ‘niet-weten’.
Door te bidden vermeerderen we onze kennis niet.
We staan open voor het mysterie,
maar grijpen noch begrijpen het.
Het is aanwezig zijn bij de Aanwezige.

Het gebed heeft banden met het lijden.
Biddend vluchten we er niet van weg
maar lijden we mee met hen die lijden.
We geloven dat God een hart heeft voor de arme
en we vragen dat we niet bezwijken in de confrontatie.

In het gebed beleven we onze ontvankelijkheid in de relatie met God.
De biddende mens luistert en spreekt, ontvangt en dankt.
We geloven dat in deze openheid ons menszijn gewekt wordt.
Het gebed maakt ons ontvankelijk voor de Wil van God.

Het gebed is wereldverbonden.
Het kan alle grenzen voorbij.
Het stemt zich af op de universele heilswil van God.
Bid elke dag om vrede voor alle mensen van alle culturen.
Het gebed staat in de liefde.

Mochten we elke dag kunnen bidden in verbondenheid
om vrede voor alle mensen.