Gebed meimaand – Pres. Rooseveltplein

GEBED aan de MARIAKAPEL

Wees gegroet Maria,
vrouw van alle tijden,
moeder van alle moeders,
draagster van Jezus,
vruchtbare vrouw in elke zin van het woord,
gezegend is de vrucht van je schoot,
de Zoon die ons de weg toont,
ook vandaag.
Die ons, zoals jij, ‘ja’ doet zeggen
op de wereld anders,
op vrede en rechtvaardigheid.

Wees een steun voor allen die gebukt gaan
onder zorgen, pijn en verdriet,
Jij, de bemoedigster in moeilijke dagen.
Geef het hen in naam van de levengevende God
waarin we geloven.
Voor nu en altijd.
Amen.

Als onze wereld donker wordt,
Maria, bid voor ons.

Als wij wachten op het licht,
Maria, sta ons bij.

Als wij geen vrede vinden in onszelf,
Maria, bid voor ons.

Als wij een stap naar vrede zetten,
Maria, sta ons bij.

Als verzoening ons onmogelijk lijkt,
Maria, bid voor ons.

Als wij ons met elkaar verzoenen,
Maria, sta ons bij.

Als wij niet trouw zijn aan uw zoon,
Maria, bid voor ons.

Als wij trouw zijn in het kleine,
Maria, sta ons bij.

Als wij ons sluiten voor de liefde,
Maria, bid voor ons.

Als wij leven in de liefde,
Maria, sta ons bij.

Als wij niet groeien in geloof,
Maria, bid voor ons.

Als wij de weg gaan van geloof,
Maria, sta ons bij.

Als wij kleinmoedig zijn in hoop,
Maria, bid voor ons.

Als wij ondanks alles hopen,
Maria, sta ons bij.