Lourdes

lourdes

VRIENDEN VAN LOURDES

Vanaf 4 oktober kan je na iedere weekendmis terecht bij Jozef Cornette en Marleen Vanoverberghe voor de lidkaarten ‘Vrienden van Lourdes’.
Je kan ook altijd bestellen bij Marleen 0473/476713 – marleen.vanoverberghe@gmail.com. Het volstaat een berichtje te sturen met je adres.

Ter kennismaking . . .

Bij niet weinig goede zielen zit ‘Vlaanderens Bedevaarten’ in het gemoed vergrendeld als een bedevaartsorganisatie ‘uit de rij’. We richten inderdaad óók bedevaarten in naar onder meer Lourdes, Rome, het Heilig Land, en gaan óók tot tegen de bodem om het beste bedevaartsgebeuren aan te bieden. Maar toch is er een eigen kleurtje: ‘Vlaanderens Bedevaarten’ is de bedevaartsorganisatie van ons bisdom! Hoe proberen we dat vorm te geven?
We houden het even bij Lourdesbedevaarten.

Vooreerst. We richten ons aanbod op de gehele mens: jong of bejaard (alle tussenmaten inbegrepen); ziek of gezond, gelovig of zoekend-gelovig. We stemmen ons af op de eigenheid van iedere pelgrim.

Vervolgens. Zieken en zorgbehoevende mensen genieten een bijzondere benadering. Reeds decennia houden we deze traditie in ere. Onze ervaring, alsmede de medische en logistieke ondersteuning zijn stevig uitgebouwd.
De inbedding van zieken in een bedevaart van validen creëert telkens een krachtige verbondenheid en schenkt een indringend elan aan het gebeuren.

Jongeren vormen een onmisbare aanwezigheid op onze zomerbedevaart. In augustus jongstleden telden we niet minder dan veertig jonge paardjes, die hun idealisme spanden vóór of achter een rolwagentje. Hoeft het betoog hoe dit hoogwaardig engagement kippenvel verwekt?

Om het lijstje af te ronden: we stellen alles in het werk om bedevaarten ook voor (jonge) gezinnen toegankelijk, zelfs aantrekkelijk te maken. We hopen in de zomer van 2010 als ‘bedevaarten voor het Gezin’ naar Lourdes te sporen. Als diocesane organisatie dragen we immers het gezin onaflatend in ons pijpenzakje mee, dicht tegen ons hart …

Wat zou het eigene zijn van élke bedevaart? Misschien dit: het mooiste is niet te zien of te verwoorden. Enkel te ervaren …
Kom het zélf beleven. We onthalen u graag!

Tot op één van onze bedevaarten!

Namens Vlaanderens Bedevaarten