Broederlijk delen

 

brdeDe onrechtvaardige kloof tussen arm en rijk, tussen Noord en Zuid blijft ons wakker houden en in beweging. Tijdens de vastentijd is er huis aan huis collecte. Ook in de liturgie en de verkondiging hebben we aandacht voor de vastencampagne ‘Broederlijk Delen’.

Verantwoordelijke: E.H. Luc Verstraete
Leiestraat 40/3 – 0477/599063
luc.verstraete@live.be

algemene info: www.broederlijkdelen.be