Welzijnszorg

Armoede is meer dan geen geld hebben, en ‘eigen schuld dikke bult’.
Het is ook telkens weer op de laatste plaats voor gesloten deuren komen te staan.
Het is verstrikt raken in de neerwaartse spiraal die kansarmoede heet
en duidelijk gaan geloven dat je niet meer meetelt, afgeschreven, opgegeven bent.
De adventsactie Welzijnszorg steunt jaarlijks een aantal projecten in eigen bisdom
die kansarmen uit hun isolement halen en zoekt ook naar meer structurele,
maatschappelijke oplossingen. De werkgroep zorgt er voor dat deze actie de nodige
aandacht krijgt binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Een tweede, zeker niet minder belangrijke keuze is: kansarme mensen ter plaatse
een eindweegs ondersteunen.

WZZ 14

Verantwoordelijke:
Priester Luc Verstraete
Leiestraat 40/3 – 0477/599063

Samenwerking met bestaande diensten wordt daarbij maximaal nagestreefd:

CAW Stimulans
Algemeen onthaal
Voorstraat 53 – 056/532151

Immanuel – Mensen Helpen (St.-Michielsbeweging)
H. Geeststraat 2 – 056/245630

VZW De Kier
Kapittelstraat 27 – 056/204705 – 0477/794018
open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 11.30 uur
http://www.kerkinkortrijk.be/decanaal/dienen/de-kier/

Zonnewijzer
Langemeersstraat 6 – 056/244200

Poverello
Spoorweglaan 26 – 056/226449

Kringloopwinkel
Gentsesteenweg 176 – 056/232940

Algemene info: www.welzijnszorg.be en www.welzijnsschakels.be

welzijnszorg_logo