Kerkfabriek

De Belgische wetgeving bepaalt dat de vrije uitoefening van de eredienst gewaarborgd dient te zijn.

Dat sluit tevens in dat de geloofsgemeenschap het recht heeft om zekere stoffelijke goederen te bezitten en te beheren om de kosten te dekken van de bedoelde eredienst.
De kerkfabriek (het Latijnse ‘fabrica’ betekent: onderneming) verzorgt deze opdracht. Binnen een welbepaald wettelijk vastgelegd kader en na goedkeuring van de jaarlijkse begroting komt de Stad financieel tussen en indien nodig de Vlaamse Gemeenschap. De Provincie komt tussen wanneer het gaat om het kerkgebouw als beschermd monument zoals onze O.L.Vrouwekerk.

Vijf mensen maken deel uit van de kerkfabriek:
Voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 leden.
Aangestelde verantwoordelijke van de parochie, lid van rechtswege de pastoor Geert Morlion.
De kerkfabriek vergadert vier keer per jaar.

 

 eddy debusschere Voorzitter Eddy Debusschere

Bohemenberg 9
8500 Kortrijk

Secretaris Moerman Baudouin

Louis Verweestraat 6
8500 Kortrijk

Penningmeester Van Houwe Bert

Watertorenhoek 26
8500 Kortrijk

Lid Vanhonsebrouck Paul

Gemeenhof 23
8501 Heule

 WP_20150816_004 Pierre Gyselinck Lid Gyselinck Pierre-Paul

Budastraat 12
8500 Kortrijk