Lokale Pastorale Ploeg

 

 

 

Het parochiaal team is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de parochie.
Met je vragen, reacties, voorstellen of verwachtingen kan je bij één van hen terecht.

LIJST LEDEN

Martine Eggermont
Keizershoek 10, 8530 Harelbeke, 0478/788013
bettens.eggermont@skynet.be

E.H. Geert Morlion
Kapittelstraat 14, 8500 Kortrijk, 056/258835
dekenij.kortrijk@skynet.be

E.H. Luc Verstraete
Leiestraat 40/3, 8500 Kortrijk, 0477/59.90.63
luc.verstraete@live.be

Marleen Vanoverberghe
Groeningestraat 50/31, 8500 Kortrijk, 0473/47.67.13
marleen.vanoverberghe@gmail.com

Does Bruynooghe
Plein 24, 8500 Kortrijk, 0476/97.02.61
bruynooghedoes@gmail.com

Katherine Stubbe
Leeuw van Vlaanderenlaan 35/3, 8500 Kortrijk, 0495/63.21.85
Katherine.stubbe@telenet.be

WEBSITE VAN DE PAROCHIE

via http://www.onzelievevrouwkortrijk.be – parochies – O.-L.-Vrouw

BIJ WIE KAN IK TERECHT?

De tijd dat de pastoor het alléén of vooral samen met medepastoors moest doen is voorbij.
Zelfs binnen een federatie waar we met meerdere priesters in solidum benoemd zijn,
is het niet de bedoeling om enkel met gewijde bedienaars de pastorale zorg op te nemen.

Daarom een radicale keuze om in samengedragen verantwoordelijkheid met teamleden
de zorg in beleid te delen.
Ondersteund door een adviserende en kritisch beoordelende parochieraad,
willen we als team samen beleid voeren.
Daarvoor rekenen we op de vele medewerk(st)ers in werkgroepen, denkgroepen, actiegroepen,
vormingsgroepen, liturgisch bewogen medewerk(st)ers, elk met hun eigen verantwoordelijkheden.
Ondersteund door zorg vanuit het team om zicht op het geheel te bewaren en
met een positieve ingesteldheid naar federale aanpak.
Om alle deeldomeinen onder de aandacht te houden en de eenheid te bewaren deze taakverdeling, afgesproken op onze denkdag.

DEELVERANTWOORDELIJKEN EN ZORGDOMEINEN

Tussen haakjes staan de namen van de verantwoordelijken.
De lijst maakt duidelijk wie vanuit het team zorgverantwoordelijkheid opneemt.

 

E.H. Geert Morlion

Sacramentenliturgie, eerste communie, team Pastorale Eenheid, laudatengemeenschap (Etienne Depraetere), gregoriaans koor ‘Laudate Dominum’ (Walter Deroo en Ghislain Baert), parochiehuis (Huguette Lietaert), kerkfabriek, koster, poetsvrouw, organist, cantor, doopselcatechese, vormselcatechese, onthaalgidsen (Vic Nachtergaele).

 

Katherine Stubbe

Acolieten, jeugdcatechese Sabbat en Emmaüs, draaiboeken, kinderwoorddienst.

 

Martine Eggermont

Kerk&Leven abonnementen en kroniek (Zr. Caroline), website, Adem-tocht (Carl Andries, Frank Vantomme), nieuwsbrieven, lectoren, mededelingen (Zr. Caroline), permanentie, feestcomité.

 

Does Bruynooghe

Seniorenwerking, onthaal, buurtwerking.

 

Marleen Vanoverberghe

Zekenzalving, Buren voor Buren, communie aan huis, missiewerking, Vrienden van Lourdes, O.L.Vrouw trakteert.

 

Luc Verstraete

Schema liturgische vieringen, Broederlijk Delen, welzijnszorg, Kerk&Leven (redactieverantwoordelijke voor de Pastorale Eenheid), parochieraad (Marcel Kindermans).