Emmaüs & Sabbat

Op de Onze-Lieve-Vrouweparochie kan men pas acoliet worden na het vormsel.
Vanuit de vormselwerking wordt er gekozen om verder op weg te gaan in de geest van het evangelie.
Centraal bij deze werking staan de evangeliebijeenkomsten. Met de jongste acolieten (12-14 jaar) wordt er om de 2 weken samen gekomen voor een Emmaüs-moment. Daar wordt het evangelie van de komende zondagmis samen gelezen en besproken.
Met de oudste acolieten (vanaf 15 jaar) wordt er maandelijks samen gekomen voor een Sabbat-moment. Daar wordt een evangeliepericope besproken met het evangelie van de komende zondag. Naast het dienen van de weekdag en weekendmissen dienen de misdienaars ook alle begrafenissen, huwelijken en doopsels.

Verantwoordelijke :
Katherine Stubbe
Leeuw v. Vlaanderenlaan 35/3 – 8500 Kortrijk
0495/632185
katherine.stubbe@telenet.be