Kerk & Leven

kerkleven

‘KERK&leven’ (het “parochieblad”) geeft wekelijks informatie over het kerkelijk gebeuren op wereldvlak, in ons bisdom en ter plaatse. Ook maatschappij en cultuur, in de brede zin van het woord, krijgen alle aandacht.
Dit gebeurt vanuit een christelijke visie.

Wekelijks zorgen enkele vrijwilligers voor de opmaak van de parochierubriek van het weekblad “KERK&leven”.
Zo biedt het “parochieblad” wekelijks informatie over het kerkelijk gebeuren van de parochie, de federatie en het decanaat.

Verantwoordelijke: Zr. Caroline Moeykens – 0496 03 31 48
Half oktober krijgt u kans tot abonnering of herabonnering.

Redactieverantwoordelijken:
Voor parochiale berichten:
Zr. Caroline Moeykens – caroline.moeykens@outlook.be
Voor federale berichten:
E.H. Luc Verstraete – luc.verstraete@live.be
Voor decanale berichten:
Hadewijch Baert – par.hadewijch.kortrijk@skynet.be
Graag de teksten doormailen.

Zie ook de decanale web