Historiek

Op het eind van de 12e eeuw doet de Vlaamse graaf Boudewijn IX de gelofte te Kortrijk, op zijn grafelijk domein, een kapittelkerk te bouwen. In 1203 gaf de bisschop van Doornik daartoe de toestemming.

Een kapittelkerk, bediend door 12 kanunniken en een deken, was in 1205 al in gebruik. Rond 1250 werden de westertorens, de kruisbeuk en het drieledig schip gebouwd in Scheldegothiek of Doornikse stijl. Rond 1300 wordt het oude koor gesloopt om plaats te maken voor een ruim koor met omgang en straalkapellen.

Rond 1370 laat graaf Lodewijk van Male een kapel oprichten ter ere van Sint-Catharina, op wiens naamdag hij geboren was en dit met de bedoeling om er begraven te worden: de huidige Gravenkapel.

Na een reeks vernielingen (o.m. door de Bretoenen na de slag van West-Rozebeke in 1382, door de Geuzen in de 16e eeuw, en na de gedwongen verkoop van de kerk en de afschaffing van het kapittel tijdens de Franse Revolutie in 1797), werd de O.L.Vrouwekerk in 1803 parochiekerk.

Tijdens de 19e en begin van de 20e eeuw volgden nog ingrijpende verbouwingen. Op 21 juli 1944 werd de kerk door een luchtbombardement zwaar beschadigd. De herstellingswerken gebeurden, met onderbrekingen, tussen 1945 en 1975.

Brochure of toeristenfolder
Verkrijgbaar in 4 talen (Engels, Duits, Frans, Nederlands)

BOOK