Vormselcatechese

Je bent 11 of 12? Je zoon of dochter is 11 of 12? Je kleinzoon of -dochter is 11 of 12?

Het zesde leerjaar is een belangrijk overgangsjaar, onze jongeren ontgroeien stilaan de kinderjaren. Ze worden jongvolwassenen, hopelijk ook in hun geloof. De tijd is rijp voor een nieuw engagement, de bevestiging van hun doopsel. Je (klein)zoon of dochter hebben de leeftijd bereikt om gevormd te worden.

In onze parochie willen we met een ploeg jongeren tussen de 19-24 jaar, jullie kinderen begeleiden naar die belangrijke dag !

Wie op OLVrouw woont of er graag zijn/haar vormsel wil doen, neemt best contact op met Tessa Schmidt 0496 30 16 91 of Henri Decubber 0496 38 73 97. Ook wie eerst meer informatie wenst rond onze werking mag contact opnemen.

 

Voor meer info klikken of folder vormselwerking hieronder.

Folder vormselwerking

WAT IS EEN GEBEDSVRIEND?

Voor vormelingen is het belangrijk te weten dat niet alleen zij bezig zijn met het geloof. Daarom kan het interessant zijn hen daarvan iets te laten ontdekken van hoe anderen omgaan met hun geloof. Van daaruit krijgt iedere vormeling een gebedsvriend toegewezen die hem of haar opneemt in zijn of haar gebed in de voorbereidingsperiode naar het vormsel toe. Zo kan er een dragende kracht groeien die veel sterker is dan wij vermoeden. Bidden voor iemand geeft kracht, maakt het hart ruim en open zodat God de vormeling kan raken en in beweging brengen. Misschien groeit hier iets zowel bij de vormelingen als bij de gebedsvrienden van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. ‘Kom, Heilige Geest’
Ook dit jaar wordt opnieuw de oproep gedaan voor gebedsvrienden. Wie daarin mocht geïnteresseerd zijn mag steeds contact opnemen met Martine Eggermont.

Concreet betekent dit dat de gebedsvrienden zich engageren om gedurende de volgende maanden (zeker tot het vormsel zelf) in hun persoonlijk gebed ‘hun’ kandidaat vormeling een bijzonder plaatsje te geven. Opdat de vormeling zou weten en beseffen dat er iemand heel specifiek voor hen bidt, vragen we de gebedsvrienden minimaal 1 maal per maand naar de vormeling te schrijven. Dit kan een kaartje of een briefje zijn. Hierin maken zij NIET bekend wie ze zijn maar gewoon dat ze nog altijd voor die vormeling bidden. Sommigen delen op die wijze een stuk van hun eigen vormselervaring of vertellen iets persoonlijks, anderen houden het op een luchtige toon.
Het is de bedoeling dat de vormelingen tijdens die periode niet te weten komen wie hun gebedsvriend is. Deze verrassing is voorbehouden voor de dankviering.