Acolieten/misdienaars

Typisch voor onze parochie is de flink uit de kluiten gewassen acolietenwerking. Een groep van méér dan 30 acolieten (misdienaars) assisteert de pastoor tijdens de liturgie en dit niet enkel tijdens het weekend, maar ook tijdens de week, bij huwelijken enz…

Katherine Stubbe en Katrien Lemey staan in voor de coördinatie en begeesteren de jonge mensen. Op zondag komen zij na de viering per leeftijdscategorie samen voor ‘Sabbat- of Emmaüs-momenten’. Tijdens een gesprek wordt dieper ingegaan op de inhoud van de schriftlezingen van de zondag.
Jaarlijks vindt er ook nog een vakantie-uitstap plaats en houdt ‘Het Torenklokje’, het eigen tijdschrift van de werking, contact met leden en sympathisanten.

Acolieten:
jongens en meisjes die na hun H. Vormsel graag meehelpen om de liturgie te verzorgen.
Verantwoordelijken:

Mevr. Katherine Stubbe
Leeuw v. Vlaanderenlaan 35/3 – 8500 Kortrijk – 0495/632185
katherine.stubbe@telenet.be

Mevr. Katrien Lemey
Beeklaan 70 – 8500 Kortrijk – 0485/998291
katrien.lemey@telenet.be

 

http://www.bamweb.be – acolieten/misdienaars bisdom Brugge

* * *

OPNAME VAN DE NIEUWE ACOLIETEN

weekend-van-de-acoliet-433  weekend-van-de-acoliet-429  weekend-van-de-acoliet-378weekend-van-de-acoliet-319 weekend-van-de-acoliet-402 weekend-van-de-acoliet-261 weekend-van-de-acoliet-250 weekend-van-de-acoliet-218 weekend-van-de-acoliet-154 weekend-van-de-acoliet-131 weekend-van-de-acoliet-121 weekend-van-de-acoliet-87 weekend-van-de-acoliet-80 weekend-van-de-acoliet-43