Gregoriaans koor Laudate Dominum

laudate

Veertig jaar gregoriaans gezang in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk

LAUDATE DOMINUM bestaat 40 jaar !

In de met zorg bijgehouden archieven van de eerste jaren schreef wijlen koorlid Joris Berteele dat “het koor in het najaar van 1971 bescheiden van start ging met het verzorgen van de eredienst in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk, dit onder impuls van de parochiale geestelijkheid.” Het zal wel geen toeval zijn dat in de beginjaren ‘70 her en der het gregoriaans opnieuw herleefde. Gelukkig maar !

Over die beginperiode getuigt ere-dirigent Werner Beheydt.
“Veertig jaar geleden heeft pastoor Decuyper samen met enkele zangers uit het parochiekoor het voortbestaan van het gregoriaans in de Onze-Lieve-Vrouwekerk letterlijk “gered”. Hij wou dat het gregoriaans als zang in de hoogmis zou bewaard blijven.
Een soort beeldenstorm was toen reeds aan de gang, en volledig in tegenstelling tot de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie, maakte menig hervormer misbruik van de onwetendheid van de gelovigen om hen ten onrechte te doen geloven dat het gregoriaans, in het Latijn gezongen, van nu af aan verboden was! Iets wat Dom Claire, de vroegere zangleider van de Abdij van Solesmes, de zucht ontlokte: C’est un abus de pouvoir! (Het is machtsmisbruik!)
In deze sfeer is het gregoriaans koor in de O.L.Vrouwekerk ontstaan.”

Dit verkeerd begrepen decreet van het Tweede Vaticaans Concilie had immers het latijn en bijgevolg ook het gregoriaans even naar het achterplan gedrongen, ten koste van de volkstaal en de invoering van een nieuw zangrepertorium.
Gelukkig heeft de heropleving van het gregoriaans ook de latijnse kerkschatten uit de vergeethoek gehaald. Met de nodige duiding (en een goede vertaling) moet het gregoriaans dan ook zijn plaats hebben in een hedendaagse liturgie. In het koor is men daar blij om en ook een beetje fier om daar in die 40 jaar te hebben aan meegewerkt.

Korte tijd na het opstarten van het koor voegden zich meerdere zangers bij de bestaande groep “stichtende leden” zodat men uiteindelijk van start ging onder de naam “Laudate Dominum” ”Looft de Heer”. Het accent werd voornamelijk gelegd op het in stand houden van de Gregoriaanse gezangen, die stilaan in de vergeethoek waren geraakt.

Gedurende die veertig jaar werd hard gewerkt, werden cursussen gevolgd, congressen bijgewoond, en de noties van de semiologie, de handschriftenleer, in het koor bestudeerd én ingevoerd.
Daarmee sloot het koor aan bij de internationale studies die toelieten het gregoriaans uit te voeren, niet zozeer volgens de blokjesnotatie van de jaren 1200, maar voornamelijk volgens de handschriftentekens die zowat vierhonderd jaar ouder zijn.
Deze vorm van interpretatie is een stuk origineler, staat heel wat dichter bij de vele ritmische gegevens die in de handschriften te vinden zijn en verloren gingen bij het latere gebruik van de zo specifieke blokjes.

Werner Beheydt vertelt verder : “De symboliek van 40 jaar woestijn is ons niet altijd gespaard gebleven! Zorgen voor eenheid in het koor, niet alleen in de zang, maar ook in de gemoederen was niet altijd eenvoudig. Er waren momenten van spanning, er waren foutieve beslissingen, soms ook goedbedoelde beslissingen maar foutief uitgelegd, kortom zoals een van onze geliefde koorleden –intussen helaas overleden- zei: ” Waar mensen zijn wordt gemenst”.
Één belangrijke constante echter liep als een rode draad doorheen die veertig jaar : het feit dat we méér en méér geloofden in onze liturgische opdracht, dat we het altijd nóg beter wilden doen en daar ook in slaagden. Trouw hielden we onze wekelijkse repetities. Gedurende lange tijd genietend van de gastvrijheid van de Zusters Paulinen.”

Sedert de oprichting van het koor werden ontelbare blijde en droevige gebeurtenissen door het koor met de passende religieuze gezangen omkranst en dit kris kras doorheen de regio. Als belangrijkste hoogtepunten zijn te vermelden:
– Verzorging van de plechtige hoogmis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk, op feestdagen en iedere eerste zondag van de maand om 10.30 uur.
– Jaarlijkse traditionele uitvoering van de Allerheiligen-vespers in de kapel van het O.-L.-Vrouwhospitaal te Kortrijk.
– Deelname aan de verschillende festivals van het Gregoriaans te Watou.
– Deelname aan het Festival van Vlaanderen te Drongen, Izegem-Emelgem en Kortrijk.
– Uitvoeren van een televisiemis en talrijke radiomissen (vier/vijf per werkjaar).
– Organisatie van “Gregoriaanse Lente” in 1987, 1991, 1996 en 2001.
– Audities te Ieper, Celles, Roermond (Nl), Antwerpen, Tongeren, Kortrijk, Zwevegem-St.-Denijs, Tielt, Juaye-Mondaye (Bayeux – Fr), Zwijnaarde en Puivelde.

Als parel aan de rijkgevulde kroon van het koor werd in het jubileumjaar 1996 (25 jarig bestaan) een CD uitgebracht onder de titel “Pijn die geneest”. De gregoriaanse gezangen worden er afgewisseld met passende gedichten die over het lijden en de dood heen, uiteindelijk leiden tot hoop en verrijzenis. Hier wordt het gregoriaans werkelijk ervaren als de echo van Gods stem.
Ondertussen is een tweede CD uitgebracht met als titel “Gregoriaans & Gezelle – Een Samenspraak”; gregoriaans met poëzie van Guido Gezelle, die zovele jaren in de Onze-Lieve-Vrouwekerk onderpastoor is geweest.

Onder de kundige en enthousiaste leiding van haar dirigent, Werner Beheydt, leerde het koor in al die jaren de diepzinnigheid van de gregoriaanse zangvorm in zijn volle glans tot uiting te brengen, geholpen door de studie en de toepassing van de alleroudste handschriften.

Sedert begin 2006 wordt het koor geleid door Walter Deroo : “Laudate Dominum wil met nieuwe moed, met liefde voor de liturgie en met respect voor het specifieke van het Gregoriaans, aan de volgende 40 jaar beginnen.
Wij blijven het onszelf verplicht om steeds weer te streven naar een verbeterde koorklank – een versmelting van alle stemmen, of we nu zingen met tien of met twintig. Gregoriaans zingen betekent zo nauwkeurig mogelijk zingen van uit de tekst, zodat de inhoud van wat we zingen haast blijkt uit de interpretatie van de melodie. Werving voor nieuwe leden kan ook door onze gezangen blijvend te verzorgen, zodat die geïnteresseerde toehoorders het de moeite waard vinden om te komen mee zingen.
Want dit blijft onze grootste zorg (en ook onze grootste droom) het aantrekken van nieuwe leden. We hoorden het al zo vaak zeggen, nu, nù moeten wij daar iets aan doen. Zoniet eindigen wij straks zonder zangers, en een koor zonder zangers ….. “.

Het koor doet dan ook een warme oproep aan geïnteresseerde zangers om er bij te komen. Men kan kennis maken met het koor tijdens de wekelijkse repetitie elke dinsdagavond van 20 tot 22 u. in het parochiaal centrum van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kapittelstraat 27 in Kortrijk of elke eerste zondag van de maand om 10.30 u. in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk tijdens de hoogmis.

O.-L.-VROUWEKERK en GREGORIAANS
De oogappel van het koor is de O.L.Vrouwekerk in Kortrijk. Daar wordt iedere eerste zondag van de maand, en op de kerkelijke hoogfeesten, de liturgie in het gregoriaans gevierd, samen met de priester, een schare acolieten, met organist Stefaan Verschatse, en een sterk meezingende gelovige gemeenschap.

Als gregoriaans koor organiseert ‘Laudate Dominum’ om de vijf jaar een gregoriaans festival. Met dit festival dat de naam ‘Gregoriaanse Lente’ meekrijgt, wil het koor getuigen van het rotsvast geloof in de onvervangbare waarde en zich vernieuwende levenskracht van het gregoriaans.

Om de band met de velen die van gregoriaans houden te bevorderen geeft het koor een eigen ‘Contactblad’ uit (tweemaandelijks én gratis) en is er ook een eigen website http://www.laudatedominum.be.

‘Laudate Dominum’ telt op vandaag 15 enthousiaste koorleden en staat onder de muzikale leiding van Walter Deroo. Vanzelfsprekend blijft eredirigent Werner Beheydt verder het koor volgen en bijstaan.

info: laudatedominum9@scarlet.be

Contactpersonen

Walter Deroo – koorleider
Koning Boudewijnstraat 88 – 8520 Kuurne
056/719101 – 0476/881566
wderoo@skynet.be

WEB: www.laudatedominum.be

LEDEN

Baert Ghislain, Kuurne
Bellemans Flor, Kortrijk
Cottyn Luk, Wevelgem
Debonne Frans, Zwevegem
Demeulemeester Jean-Pierre, Wevelgem
Deroo Walter, Kuurne (dirigent)
D’Hoore Marc, Kortrijk
Exter Jean-Pierre, Klerken
Heffinck Francis, Kortrijk
Vandecasteele Eric, Heule
Vandevoorde Marc, Oostrozebeke
Vansevenant Roel, Wevelgem
Matton Frank, Izegem

ERELEDEN
Beheydt Werner, Eke-Nazareth (eredirigent)
Dewilde Daniël, Kortrijk (erevoorzitter)
Bossuyt Stijn, Luxembourg

Het gregoriaans koor wil graag nog een paar goede herenstemmen verwelkomen. U hoeft GEEN zware muzikale opleiding te hebben, een gewone goede zangstem en uw inzet is voldoende. De zang wordt in het koor aangeleerd en ingeoefend. Denk om de onverbiddelijke logica: Als er geen zangers meer zijn zult u ook de zang zelf moeten missen!

U kunt vrijblijvend een repetitieavond volgen, iedere dinsdagavond om 20 uur in het parochiehuis in de Kapittelstraat 27 of bezoek de website: www.laudatedominum.be – laudatedominum@scarlet.be

Agenda

zondag 3 februari 2019 om 10.30 uur 
4de zondag door het jaar
‘Suscepimus deus’
O.L.Vrouwekerk – Kortrijk

zondag 6 maart 2019 om 10.30 uur
8ste zondag door het jaar
‘Factus est dominus’
O.L.Vrouwekerk- Kortrijk

zondag 7 april 2019 om 10.00 uur 
Radiomis – 5de zondag in de veertigdagentijd
 ‘Judica me deus’ 
O.L.Vrouwekerk – Kortrijk

Zaterdag 13 april 2019 om 16.30 uur
Viering van Palmzondag
‘Ingrediente Domine’
O.L.Vrouwekerk – Kortrijk

donderdag 18 april 2019 om 19.00 uur
Viering Witte Donderdag
O.L.Vrouwekerk – Kortrijk

zondag 21 april 2019 om 10.30 uur
hoogfeest van Pasen
‘Resurrexi’
O.L.Vrouwekerk – Kortrijk

zondag 5 mei 2019 om 10.30 uur
3de paaszondag
‘Jubilate Deo’
O.L.Vrouwekerk – Kortrijk